Spanje Scheepvaartverzekering - Boot- en jachtverzekering Spanje

Verzeker uw boot & jacht voor minimaal 40% minder dan u nu betaalt!

We bieden bootverzekeringen in Spanje voor alle soorten boten, waaronder; motorjachten, zeiljachten, semi-rigide boten, rubberboten, zeiljachten, catamarans, aken, woonboten en jetski's. Onze samenwerking met verschillende bootverzekeringsmaatschappijen stelt ons in staat om hun tarieven, dekking en vaargebied te vergelijken om u de meest geschikte dekking aan te bieden op basis van uw behoeften. Onze tarieven zijn doorgaans minimaal 40% lager dan uw huidige verzekering, dus vraag een vrijblijvende offerte aan en vergelijk deze met uw huidige verzekering.

Een bootverzekering is verplicht in de meeste havens en jachthavens in Spanje en over de hele wereld vanwege wettelijke aansprakelijkheid (lichamelijk letsel en materiële schade die u aan derden kunt toebrengen). Daarom is het belangrijk om minimaal in te schrijven op de minimale dekking die 'burgerlijke aansprakelijkheid' of 'basisverzekering' wordt genoemd.

We bieden 2 soorten verzekeringen voor Spanje; BASISVERZEKERING & TOPVERZEKERING . Het is erg belangrijk om te begrijpen dat de BASIC -verzekering die wij aanbieden vergelijkbaar is met de "all-risk"-verzekering die door veel andere verzekeraars wordt aangeboden, maar tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de meeste verzekeraars die een aansprakelijkheidsverzekering aanbieden. Onze BASIC verzekering is eigenlijk; WA-verzekering + omniumverzekering voor de prijs van een deelverzekering!

De TOP -verzekering is een all-risk dekking tegen topvoorwaarden zoals uitkering van gevolgschade, gegarandeerde vaste belasting, geen aftrekposten “nieuw voor oud” en nog veel meer.
Onze TOP cover is het allround zorgeloze pakket voor veeleisende opdrachtgevers. De WA-verzekering omvat ook een brede dekking voor het gebruik van buitenlandse jachten. Met de juiste all-risk dekking biedt de omniumverzekering een heel breed product tegen een gegarandeerde vaste belasting.

We bieden zeeverzekeringen aan in Spanje voor alle soorten vaartuigen

Vergelijking tussen de twee soorten bootverzekeringen die we in Spanje aanbieden

BOOT AANSPRAKELIJKHEID

Bovenkant

Eenvoudig

Hoge dekkingsbedragen tot 10.000.000 euro voor materiële schade en persoonlijk letsel en 200.000 euro elk voor huur- en materiële schade

Dekkingsbedragen tot € 2.000.000 voor materiële schade en persoonlijk letsel en € 25.000 voor vermogensschade

Premium-vrij opnemen van tenders met een aandrijfvermogen tot 60 pk

Premium-vrij opnemen van tenders met een aandrijfvermogen tot 5 pk

Dekking ook bij schade veroorzaakt door de medeverzekerden aan elkaar

Premievrije medeverzekering van uitgebreide schippersaansprakelijkheid voor gehuurde of gecharterde jachten

Boot volledig omnium verzekering

Bovenkant

Eenvoudig

Echte all-risk dekking

Gespecificeerde risicodekking

Verzekerd bedrag als "vast tarief" voor de gehele verzekeringsperiode

Verzekering vergoedt schade tegen actuele waarde

Vergoeding gedeeltelijke schade "Nieuw voor Oud"

Bergings- en wrakopruimingskosten naast het verzekerde bedrag tot € 2.000.000

Bergings- en wrakopruimingskosten naast het verzekerde bedrag tot het bedrag van het verzekerde bedrag

Medeverzekering van niet nader genoemde persoonlijke bezittingen tot 2% van het verzekerde bedrag

Medeverzekering van niet nader genoemde persoonlijke bezittingen tot 1% van het verzekerde bedrag

Dekking voor gevolgschade, bijvoorbeeld verzakking, of schade door roest, vorst, slijtage of oxidatie.

Geen eigen risico bij inbraak, bliksem- of transportschade, aanrijding en brandschade waarvoor uitsluitend derden verantwoordelijk zijn.

Geen eigen risico bij diefstal van de verzekerde boot en de motor als de motor is voorzien van een transpondersysteem

Geen eigen risico voor keuringskosten na een aarding

Organisatie en kostendekking voor een vervangende schipper bij ziekte in het buitenland

Passende no-claimkorting (NCD) met een voorschotkorting van 40% NCD en 50% korting op het eigen risico bij schade na 5 schadevrije jaren

Meenemende no-claimkorting (NCD) met een voorschotkorting van 40% NCD

Inzittenden ongevallenverzekering

Bovenkant

Eenvoudig

Wereldwijd toepassingsgebied voor de verzekerde boot en zijn offertes evenals gecharterde jachten

Wereldwijd toepassingsgebied voor de verzekerde boot en zijn offerte

Verzekerden: verzekeringnemer (eigenaar), schipper, bemanningsleden, bezoekers en gasten

Verzekerden: verzekeringnemer (eigenaar), schipper, bemanningsleden, bezoekers en gasten

Dubbele arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 90% arbeidsongeschiktheid

Dubbele arbeidsongeschiktheidsuitkering tot 200.000 EUR/persoon vanaf 90% arbeidsongeschiktheid

Compensatie tot 3.000 euro voor kosten voor berging op zee, zoek- en reddingsacties

Vergoeding van medische kosten, overige operatiekosten, ziekenhuisopname en kunstgebitkosten voor cosmetische ingrepen tot 3.000 euro.

Registreer uw Spanje bootverzekering in 3 eenvoudige stappen

 • thumb Vraag vrijblijvend een offerte aan
 • thumb Ontvang onze offerte
 • thumb Teken Citaat

Basisverzekeringsdekking

WA-verzekering + omniumverzekering voor de prijs van een gedeeltelijk omniumverzekering

Onze BASIC-dekking biedt u een volledig toereikende WA-verzekering en een uitgebreide verzekering. De doorlopende verzekering is gebaseerd op een beursgenoteerde risicodekking, wat betekent dat alle gedekte risico's zoals bijvoorbeeld aanrijding, zinken, inbraak etc. worden opgesomd. Met deze BASIC-afdekking krijgt u een regeling volgens de actuele waarde van het jacht of het betreffende bouwdeel. Dit soort afdekking is vooral geschikt voor oudere jachten waarvoor onze TOP-afdekking niet rendabel is.

BASISDEKKING

Meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering is als volgt:
 • De persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid van de schipper en andere personen die bevoegd zijn om het voertuig te besturen;
 • Bezit en gebruik van rubberboten tot 5 PS;
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor het trekken van waterskiërs en kitesurfers;
 • De persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid van de waterskiër, indien en zolang hij / zij het voertuig sleept (dochteronderneming);
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens deelname aan zeilregatta's of tijdens de transferreizen die daarmee verband houden;
 • De wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, op voorwaarde dat hen wordt gevraagd assistentie te verlenen voor een boot in nood, en een schade aan de gesloopte boot wordt veroorzaakt door deze hulpmaatregel, bijvoorbeeld een touwverbinding;
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor geldelijke schade als gevolg van claims die zich hebben voorgedaan tijdens de effectieve verzekeringsperiode;
 • De wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor directe of indirecte gevolgen van veranderingen van de fysische, chemische of biologische aard van een stuk water inclusief grondwater (waterverontreiniging).

Feiten van de doorlopende verzekering
 • Wereldwijde dekking mogelijk;
 • Verzekeringsdekking omvat jacht / boot inclusief machines, uitrusting, inventaris, rubberboten, aanbouwdelen en persoonlijke bezittingen;
 • Verzekeringsdekking is geldig op het water en op het land, inclusief de landing en lancering;
 • Verzekeringsdekking voor transporten over de weg en voor de boot die per veerboot wordt meegevoerd;
 • Verzekerde risico's: aanvaring, aan de grond lopen, stranding, zinken, brand, explosie, diefstal, vandalisme, overmacht, blikseminslag, mastbreuk;
 • Inclusief verzekeringsdekking voor aanhangwagens in geval van brand, ontploffing, diefstal en total loss door een ongeval of overmacht;
 • Uitgaven voor berging, bergingspogingen en, zo ja, afvalverwijdering tot maximaal het verzekerde bedrag (naast het verzekerde bedrag);
 • Uitgaven van verzekeringnemer ter voorkoming en beperking van schade tot maximaal 20% van de verzekerde som;
 • Inclusief regatta-risico / racerisico voor zeiljachten tijdens clubregatta's;
 • Bij totale schade: vervanging van de tijdswaarde (tijdswaarde verzekering);
 • Bij gedeeltelijke schade: verwerving van 100% van de reparatiekosten, verwerving van transportkosten naar de werf en de terugweg;
 • Niet aangewezen persoonlijke bezittingen, uitrusting en toebehoren tot een waarde van 1% van de automatisch meeverzekerde som;
 • Afschaffing van het eigen risico in geval van diefstal indien de boot of buitenboordmotor is uitgerust met een GPS / GSM-transponder.

Ongevallenverzekering voor passagiers
 • Wereldwijde dekking voor het verzekerde jacht en zijn bijboten;
 • Verzekerde personen zijn de verzekeringnemer (eigenaar), de schipper, bemanningsleden, bezoekers en gasten.
 • Dubbele invaliditeitsuitkeringen tot 200.000 € / persoon vanaf 90% invaliditeit.

Top Verzekeringsdekking

Een goede all-risk dekking tegen topvoorwaarden zoals uitkering voor gevolgschade, gegarandeerde vaste belasting, geen aftrek “nieuw voor oud” en nog veel meer.

Onze TOP cover is het allround zorgeloze pakket voor veeleisende opdrachtgevers. De WA-verzekering omvat ook een brede dekking voor het gebruik van buitenlandse jachten. Met de juiste all-risk dekking biedt de omniumverzekering een heel breed product tegen een gegarandeerde vaste belasting. Laat u door onze vaartuigexperts goed adviseren over de vele voordelen van de TOP-afdekking of informeer u online op onze homepage.

Uitsplitsing van de hoogste dekking

Meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering is als volgt:
 • De persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid van de schipper en andere personen die bevoegd zijn om het voertuig te besturen
 • Bezit en gebruik van bijboten tot 60 pk
 • De wettelijke aansprakelijkheid van het trekken van waterskiërs en kitesurfers
 • De persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid van waterskiërs, indien en zolang hij/zij het voertuig aan het slepen is (dochteronderneming)
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens deelname aan zeilregatta's of tijdens transfers gerelateerde
 • De wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor een schade aan een gestrande boot die is ontstaan tijdens een hulpmaatregel, bijvoorbeeld een touwverbinding, op voorwaarde dat hen wordt gevraagd om hulp te verlenen aan een boot in nood
 • De persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer en de medeverzekerden van de schipper of bediening van buitenlandse vaartuigen en/of de voorzieningen, uitrusting en aanbouwdelen daarvan (dochteronderneming)
 • Aansprakelijkheidsclaims van medeverzekerden voor zaakschade en persoonsschade, die niet veroorzaakt zijn door arbeidsongevallen in het bedrijf van verzekeringnemer
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor schade van gehuurde bergingen en steigers (tot € 200.000), die voor persoonlijke doeleinden zijn gehuurd om de boot / jacht te plaatsen of te stallen
 • De wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade uit claims die zijn ontstaan tijdens de effectieve verzekeringsperiode
 • De wettelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor directe of indirecte gevolgen van veranderingen van de fysische, chemische of biologische aard van een watertraject inclusief grondwater (waterverontreiniging).

Feiten van de Omnium verzekering
 • Echte all-risk dekking
 • Bij gedeeltelijke schade "nieuw voor oud" (zonder aftrek)
 • Niet aangewezen persoonlijke bezittingen en niet vast geïnstalleerde apparatuur en toebehoren tot 2% van de vaste belasting per gebeurtenis
 • Kosten voor berging, bergingspogingen en eventueel afvalverwerking tot een bedrag van 2.000.000 € (bovenop het verzekerde bedrag)
 • Uitgaven van de verzekeringnemer ter voorkoming en beperking van schade tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag
 • Keuringskosten na het aan de grond lopen van het jacht, zonder eigen risico
 • In het buitenland, de organisatie en betaling van een vervangende schipper door een onverwachte ziekte van de schipper (tot 1.100 €), voor de overdracht naar de verschepingshaven of bestemming
 • Bij totaal verlies: overeengekomen verzekeringsbedrag minus restwaarde
 • Gevolgschade aan het jacht en boot veroorzaakt door regen, sneeuw, hitte, oxidatie, knaagdieren, aantasting, constructie-, productie- of materiaalfouten, ...

Passagiersongevallenverzekering
 • Wereldwijde dekking voor het verzekerde jacht en hun bijboten en voor door de verzekeringnemer gecharterde jachten
 • Verzekerde personen zijn de verzekeringnemer (eigenaar), schipper, bemanningsleden, bezoekers en gasten, ...
 • Dubbele arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 90% arbeidsongeschiktheid
 • Vervanging tot € 3.000 voor reddingsoperaties en berging
 • Vervanging van medische kosten, andere operatiekosten, ziekenhuisverblijven en tandheelkundige kosten voor cosmetische ingrepen tot een limiet van 3.000 €

Optionele verzekeringen om toe te voegen
 • Medeverzekering van het charterrisico (commercieel gebruik);
 • Medeverzekering van charterverlies bij commercieel gebruik;
 • Medeverzekering van het wedstrijdregatta-risico (uitbreiding van de verzekeringsdekking op trainingscruises en int zeilregatta's);
 • Aanvullende machinedekking (inclusief onvoorziene schade als gevolg van bedieningsfouten, onhandigheid, meetfouten, het controlesysteem of de beveiligingsapparatuur als gevolg van middelpuntvliedende kracht, overdruk, vacuümdruk, vorst en ijs);
 • Medeverzekering van inbeslagname, oorlog en staking.

Kies uw vaargebied - we dekken de hele wereld, niet alleen Spanje!

Onze verzekeraars kunnen u overal ter wereld dekken. Wanneer u een verzekeringsofferte aanvraagt, is het premietarief afhankelijk van het gebied waar u verzekerd wilt zijn, dus kies uit een van de onderstaande gebieden.

 • A De dekking is van toepassing op het land van Europa en op alle binnenwateren, de Noordzee en de Oostzee (Noordzee: noord tot de lijn gevormd door Bergen / Wick, zuid: tot Ouessant / Landsend), inclusief de gehele Middellandse Zee (beperkt door Bosporus, 12 zeemijlen van de kust van Afrika, Jordanië, Israël en Syrië) en de Atlantische kust tot 200 zeemijl (exclusief noorden en westen van Ierland) tot de noordelijke grens van de westelijke Sahara (zonder de 12 zeemijl Afrikaanse kust ), inclusief de Canarische Eilanden binnen een straal van 200 zeemijl.
 • B Binnenwateren en ondiepe kustwateren Berlijn, Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern
 • C Duitse binnenwateren zonder Rijn
 • D Europese binnenwateren
 • E Europese binnenwateren en de Oostzee
 • F Europese binnenwateren en de Noordzee en Oostzee (Noordzee: noord tot de lijn gevormd door Bergen / lont, zuid: tot Ouessant / Landsend)
 • G Griekse kustwateren (Ionische Zee en Egeïsche Zee)
 • H Turkse kustwateren tot 200 zeemijlen, noordelijk begrensd door de Straat van Bosporus
 • I De kustwateren van Kroatië tot 200 zeemijlen.
 • J uitgebreide scheepvaartroutes, bijvoorbeeld de Caraïben, de Seychellen, wereldwijd.

Veelgestelde vragen (FAQ) over zeeverzekeringen

Maakt het uit onder welke vlag mijn boot is geregistreerd?

Nee, het maakt niet uit waar u ervoor heeft gekozen om uw boot te registreren. Onze klanten hebben hun boten geregistreerd in veel verschillende landen, waaronder; Polen, Langkawi, BVI, Delaware, Panama, Kaaimaneilanden, Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië etc.

Maakt het uit waar ik mijn boot ga gebruiken?

Nee, onze verzekeringspartners bieden dekking voor alle gebieden over de hele wereld. Zorg ervoor dat u op het offerteaanvraagformulier aangeeft in welk gebied u uw boot gaat gebruiken.

Welke andere soorten verzekeringen biedt u aan in Spanje?

 • Ext. Aansprakelijkheidsverzekering voor schippers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor professionele schippers
 • Waarborgverzekering voor gecharterde jachten
 • Reisannuleringskostenverzekering
 • Charterprijs onvoorziene verzekering
 • Verzekeringspakketten voor schipper en bemanning
 • SeaHelp CharterPass
 • Reisziektekostenverzekering

Bent u klaar om uw bootverzekering voor Spanje te boeken?

Vul onze online offerteaanvraag in 5 minuten in

« Snel en eenvoudig proces, zeer goedkope offerte. »

Marcelo