Spania sjøforsikring - Båt- og yachtforsikring Spania

Forsikre din båt og yacht for minimum 40 % mindre enn du betaler nå!

Vi tilbyr båtforsikringer i Spania for alle typer båter, inkludert; motoryachter, seilyachter, halvstive båter, joller, seilyachter, katamaraner, lektere, husbåter og jetski. Vårt samarbeid med flere båtforsikringsselskaper lar oss sammenligne deres priser, dekning og cruiseområde for å kunne tilby deg den best passende dekningen basert på dine behov. Våre priser er vanligvis minst 40 % lavere enn din nåværende forsikring, så be om et uforpliktende tilbud og sammenlign det med din nåværende forsikring.

Båtforsikring er obligatorisk i de fleste havner og marinaer i Spania og rundt om i verden på grunn av juridisk ansvar (kroppsskade og materielle skader du kan påføre tredjeparter). Derfor er det viktig å tegne seg for minimumsdekningen som kalles "ansvarlig ansvar" eller "grunnforsikring".

Vi tilbyr 2 typer forsikringer for Spania; GRUNNLEGGENDE FORSIKRING & TOPPFORSIKRING . Det er veldig viktig å forstå at BASIC -forsikringen vi tilbyr ligner på "all-risk"-forsikringen som tilbys av mange andre forsikringsleverandører, men til en pris som kan sammenlignes med hva de fleste forsikringsleverandører tilbyr ansvarsforsikring. Vår GRUNNLEGGENDE forsikring er faktisk; ansvarsforsikring + helkamforsikring til prisen av en delvis kasko!

TOP -forsikringen er all-risk-dekning på toppbetingelser som betaling for følgeskader, garantert fast skatt, ingen fradrag «nytt for gammelt» og mye mer.
Vårt TOP -deksel er den allsidige bekymringsløse pakken for krevende kunder. Ansvarsforsikringen inkluderer en bred dekning også for bruk av utenlandske yachter. Med sin riktige all-risk-dekning tilbyr den omfattende forsikringen et virkelig bredt produkt til en garantert fast avgift.

Sammenligning mellom de to typene båtforsikring i Spania vi tilbyr

BÅTANSVAR

Topp

Grunnleggende

Høye dekningssummer på opptil 10 000 000 EUR for materielle skader og personskader og 200 000 EUR hver for utleie og materielle skader

Dekningssummer inntil EUR 2 000 000 for materielle skader og personskader og EUR 25 000 for økonomisk tap

Premium-fri inkludering av anbud med en drivkraft på opptil 60 hk

Premium-fri inkludering av anbud med en drivkraft på opptil 5 hk

Dekning også ved skader forårsaket av medforsikrede på hverandre

Premium-fri medforsikring av utvidet skipperansvar for leide eller innleide yachter

Båt full kaskoforsikring

Topp

Grunnleggende

Ekte all-risiko dekning

Spesifisert risikodekning

Forsikringssum som "fast sats" for hele forsikringsperioden

Forsikringen erstatter skade til gjeldende verdi

Erstatning for delskade «Nytt for gammelt»

Bergings- og vrakfjerningskostnader i tillegg til forsikringssummen inntil 2 000 000 EUR

Bergings- og vrakfjerningskostnader i tillegg til forsikringssummen inntil forsikringssummen

Medforsikring av ikke navngitte personlige eiendeler inntil 2 % av forsikringssummen

Medforsikring av ikke navngitte personlige eiendeler inntil 1 % av forsikringssummen

Dekning for følgeskader, f.eks. synking eller skader forårsaket av rust, frost, slitasje eller oksidasjon.

Ingen egenandel ved innbrudd, skader forårsaket av lyn eller transport, kollisjon, og brannskader som tredjemann er ansvarlig for.

Ingen egenandel ved tyveri av den forsikrede båten og motoren dersom motoren er utstyrt med transpondersystem

Ingen egenandel for inspeksjonskostnader etter en grunnstøting

Organisering og kostnadsdekning for avløserskipper ved sykdom i utlandet

Imøtekommende skadefri rabatt (NCD) med forskuddsrabatt på 40 % NCD og 50 % reduksjon av egenandelen ved skade etter 5 skadefrie år

Imøtekommende skadefri rabatt (NCD) med en forhåndsrabatt på 40 % NCD

Ulykkesforsikring for passasjerer

Topp

Grunnleggende

Verdensomspennende anvendelsesområde for den forsikrede båten og dens anbud samt chartrede yachter

Verdensomspennende anvendelsesområde for den forsikrede båten og dens anbud

Forsikrede personer: forsikringstaker (eier), skipper, besetningsmedlemmer, besøkende og gjester

Forsikrede personer: forsikringstaker (eier), skipper, besetningsmedlemmer, besøkende og gjester

Dobbel uføretrygd fra og med 90 % uførhet

Dobbel uføretrygd opp til 200 000 EUR/person fra 90 % uførhet og utover

Erstatning på inntil 3000 EUR for sjøbergings-, søk- og redningskostnader

Refunder medisinske avgifter, andre operasjonskostnader, sykehusinnleggelse og protesekostnader for kosmetiske operasjoner opptil 3000 EUR.

Registrer båtforsikringen din for Spania i tre enkle trinn

 • thumb Be om et uforpliktende tilbud
 • thumb Motta vårt tilbud
 • thumb Sign Quote

Grunnleggende forsikringsdekning

Tredjepartsansvarsforsikring + helforsikring til prisen for en delvis totalforsikring

Vår BASIC-dekning gir deg et fullstendig tilstrekkelig tredjepartsansvar og fullstendig forsikring. Helforsikringen er basert på et oppført risikodekning, og betyr at alle dekkede risikoer som f.eks. Kollisjon, forlis, innbrudd osv. Er oppført. Med dette BASIC dekselet får du en regulering i henhold til gjeldende verdi på båten eller den respektive bygningsdelen. Denne typen deksel er spesielt egnet for eldre yachter som TOP-dekselet vårt ikke er lønnsomt for.

GRUNNLEGGENDE FORDELING

Medforsikret i ansvarsforsikringen er som følger:
 • Det personlige juridiske ansvaret for skipperen og andre personer som er autorisert til å betjene kjøretøyet;
 • Besittelse og bruk av joller med opptil 5 PS;
 • Det juridiske ansvaret for trekking av vannskiløpere og kitesurfere;
 • Vannløperens personlige juridiske ansvar, hvis og så lenge han / hun er i slepet av kjøretøyet (datterselskap);
 • Det juridiske ansvaret for skader som oppstår under deltakelse i seilregattas eller under overføringsturer relatert;
 • De forsikrede personers juridiske ansvar, forutsatt at de blir bedt om å yte hjelp til en båt i nød, og en skade på den ødelagte båten er forårsaket av dette hjelpetiltaket, for eksempel en tauforbindelse;
 • Det juridiske ansvaret for økonomisk skade fra krav som skjedde i løpet av den effektive forsikringsperioden;
 • Den forsikrede har det juridiske ansvaret for direkte eller indirekte konsekvenser av endringer av den fysiske, kjemiske eller biologiske karakteren til en vannstrekning, inkludert grunnvann (vannforurensning).

Fakta om helforsikringen
 • Verdensomspennende dekning mulig;
 • Forsikringsdekning utvider yacht / båt inkludert maskiner, utstyr, inventar, joller, vedlegg og personlige ting;
 • Forsikringsdekning er gyldig på vann og på land, inkludert landing og sjøsetting;
 • Forsikringsdekning for transport på vei og for båten som er tilhengt med ferge;
 • Forsikrede risikoer: kollisjon, jording, stranding, synking, brann, eksplosjon, tyveri, hærverk, handlinger fra Gud, lynnedslag, mastbrudd;
 • Inkludert forsikringsdekning for tilhengere i tilfelle brann, eksplosjon, tyveri samt totaltap på grunn av en ulykke med force majeure;
 • Utgifter til berging, bergingsforsøk og i så fall avfallshåndtering opp til beløpet av forsikringssummen (i tillegg til forsikringssummen);
 • Forsikringstakers utgifter til forebygging og reduksjon av skade opp til en grense på 20% av forsikringssummen;
 • Inkludert regattarisiko / raserisiko for seilbåter under klubbregattaer;
 • Ved total skade: erstatning av tidsverdien (tidsverdiforsikring);
 • Ved en delvis skade: anskaffelse av 100% av reparasjonskostnadene, anskaffelse av transportkostnader til verftet og veien tilbake;
 • Ikke utpekte personlige gjenstander, utstyr og tilbehør opp til en verdi på 1% av forsikringssummen automatisk medforsikret;
 • Eliminering av egenandelen i tilfelle tyveri hvis båten eller påhengsmotoren er utstyrt med en GPS / GSM-transponder.

Ulykkesforsikring for passasjerer
 • Verdensomspennende dekning for den forsikrede yachten og dens joller;
 • Forsikrede er forsikringstaker (eier), skipper, besetningsmedlemmer, besøkende og gjester.
 • Dobbelt uføretrygd opptil 200.000 € / person fra 90% uførhet.

Topp forsikringsdekning

Riktig allrisikodekning under toppforhold som betaling for følgeskader, garantert fast skatt, ingen fradrag "nytt for gammelt" og mange flere.

Vårt TOP-deksel er den allsidige bekymringsløse pakken for krevende kunder. Ansvarsforsikringen inkluderer en bred dekning også for bruk av utenlandske yachter. Med sin riktige all-risk-dekning tilbyr den omfattende forsikringen et virkelig bredt produkt til en garantert fast avgift. Bli godt informert av våre vannhåndverkseksperter om de mange fordelene med TOP-dekselet eller informer deg selv online på vår hjemmeside.

Toppdekningsfordeling

Medforsikret i ansvarsforsikringen er som følger:
 • Det personlige juridiske ansvaret til skipperen og andre personer som er autorisert til å betjene kjøretøyet
 • Besittelse og bruk av joller med inntil 60 hk
 • Det juridiske ansvaret fra trekking av vannskiløpere og kitesurfere
 • Det personlige juridiske ansvaret for vannskiløpere, hvis og så lenge han/hun er i tauingen av kjøretøyet (datterselskapet)
 • Det juridiske ansvaret for skade som oppstår under deltakelse i seilingsregattaer eller under overføringer relatert
 • Det rettslige ansvaret til de forsikrede for en skade på en havarert båt som oppsto under et hjelpetiltak, f.eks. en tauforbindelse, forutsatt at de blir bedt om å yte bistand til en båt i nød
 • Det personlige juridiske ansvaret til forsikringstakeren og personene som er medforsikret fra skipper eller drift av utenlandske vannscootere og/eller dets fasiliteter, utstyr og vedlegg (datterselskap)
 • Ansvarskrav blant medforsikrede for tingskade og personskade, som ikke er forårsaket av arbeidsulykker i forsikringstakerens selskap
 • Det juridiske ansvaret for skade på leide lagerrom og brygger (opptil € 200 000), som ble leid ut til personlige formål for å plassere eller lagre båten/yachten
 • Det juridiske ansvaret for økonomisk skade fra skader oppstått i løpet av den effektive forsikringsperioden
 • Forsikringstakerens juridiske ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser av endringer av fysisk, kjemisk eller biologisk natur til en vannstrekning inkludert grunnvann (vannforurensning).

Fakta om den fullstendige forsikringen
 • Ekte all-risiko dekning
 • Ved delvis skade, "ny for gammel" (uten fradrag)
 • Ikke utpekte personlige eiendeler og ikke fast installert utstyr og vedlegg inntil 2 % av den faste avgiften per arrangement
 • Utgifter til berging, bergingsforsøk og i så fall avfallshåndtering opp til en sum på 2.000.000 € (i tillegg til forsikringssummen)
 • Forsikringstakers utgifter til forebygging og reduksjon av skade opp til maksimalt 50 % av forsikringssummen
 • Inspeksjonskostnader etter grunnstøting av yachten, uten egenandel
 • I et fremmed land, organisering og betaling av en erstatningsskipper på grunn av en uventet sykdom hos skipperen (opptil 1 100 €), for overføring til utskipingshavnen eller destinasjonen
 • Ved totaltap: avtalt forsikringssum minus restverdi
 • Følgeskader på yachten og båten forårsaket av regn, snø, varme, oksidasjon, gnagere, forringelse, konstruksjon, produksjon eller materialfeil, ...

Passasjer ulykkesforsikring
 • Verdensomspennende dekning for den forsikrede yachten og deres joller og for yachter chartret av forsikringstakeren
 • Forsikrede er forsikringstaker (eier), skipper, besetningsmedlemmer, besøkende og gjester, ...
 • Dobbel uføretrygd fra 90 % uførhet
 • Erstatning på opptil € 3000 for redningsaksjoner og berging
 • Erstatning av medisinske avgifter, andre operasjonskostnader, sykehusopphold samt tannlegekostnader for kosmetiske operasjoner opp til en grense på 3 000 €

Valgfrie forsikringer å legge til
 • Medforsikring av charterrisikoen (kommersiell bruk);
 • Medforsikring av chartertap i kommersiell bruk;
 • Medforsikring av regattarisikoen (utvidelse av forsikringsdekningen ved treningskryss og int-seilingsregattaer);
 • Ytterligere maskindekning (Inkluderer uforutsette skam på grunn av operatørfeil, klønethet, målefeil, kontrollsystemet eller sikkerhetsutstyr på grunn av sentrifugalkraft, overtrykk, vakuumtrykk, frost og is);
 • Medforsikring av beslag, krig og streik.

Velg cruiseområde - vi dekker hele verden, ikke bare Spania!

Våre forsikringsleverandører kan dekke deg hvor som helst i verden. Når du ber om et forsikringspris, vil premiesatsen avhenge av området der du vil dekkes, så velg et av områdene nedenfor.

 • A Dekselet gjelder på Europas land og på alle indre farvann, Nordsjøen og Østersjøen (Nordsjøen: nord til linjen dannet av Bergen / Wick, sør: til Ushant / Landsend), inkludert hele Middelhavet (begrenset av Bosporus, 12 sjømil fra kysten av Afrika, Jordan, Israel og Syria) og Atlanterhavskysten opp til 200 sjømil (unntatt Nord- og Vest-Irland) til den nordlige grensen til Vest-Sahara (uten de 12 sjømil afrikanske kysten ), inkludert Kanariøyene innen en radius på 200 sjømil.
 • B Innlandet og grunt kystvann Berlin, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern
 • C Tyske innlandsvann uten Rhinen
 • D Europeiske indre farvann
 • E Europeiske innlandsvann og Østersjøen
 • F Europeiske indre farvann og Nordsjøen og Østersjøen (Nordsjøen: nord til linjen dannet av Bergen / wick, sør: til Ushant / Landsend)
 • G Greske kystvann (Det joniske hav og Egeerhavet)
 • H tyrkiske kystvann opp til 200 sjømil, avgrenset nord av Bosporosundet
 • I Kroatias kystfarvann opptil 200 sjømil.
 • J utvidede ruter, f.eks. Karibia, Seychellene, over hele verden.

Vanlige spørsmål (FAQ) om sjøforsikring

Spiller det noen rolle under hvilket flagg båten min er registrert?

Nei, det spiller ingen rolle hvor du har valgt å registrere båten din. Våre kunder har båtene sine registrert i mange forskjellige land, inkludert; Polen, Langkawi, BVI, Delaware, Panama, Caymanøyene, Spania, Portugal, Frankrike, Italia etc.

Spiller det noen rolle hvor jeg skal bruke båten min?

Nei, våre forsikringspartnere tilbyr dekning for alle områder rundt om i verden. Bare vær sikker på å angi området der du skal bruke båten din på forespørselsskjemaet.

Hvilke andre forsikringstyper tilbyr du i Spania?

 • Ekst. Tredjepartsforsikring for skippere
 • Profesjonell skipsansvarsforsikring
 • Innskuddsforsikring for charterbåter
 • Forsikring for reiseavbestillingsutgifter
 • Charter Price Beredskapsforsikring
 • Skipper & Crew forsikringspakker
 • SeaHelp CharterPass
 • Reise helseforsikring

Er du klar til å bestille Spania båtforsikring?

Fyll ut vår online prisforespørsel om 5 minutter

« Rask og enkel prosess, veldig billig tilbud. »

Marcelo